Hitra kommune utvider kapasiteten ved Barman oppvekstsenters barnehage med fire plasser for barn under 3 år fra 1. november.

Det har kommunestyret enstemmig vedtatt. For å dekke opp kostnaden inneværende år, tas det penger fra flere mindre disposisjonsfond, mens rådmannen er bedt om å avklare utgiftene for vårhalvåret 2016 i forbindelse med budsjettet for neste år.

Lokalavisa skrev på sensommeren om flere vordende mødre som fortvilte over mulig mangel på barnehageplass. I saksdokumentene til siste kommunestyremøte vises det til et oversendelsesforslag rettet til rådmannen i formannskapets møte den 25. august: "Hitra formannskap er orientert om at alle som har krav på barnehageplass etter loven har fått dette. Hitra formannskap beklager at ikke alle som har søkt får barnehageplass i høst. Dette er ny informasjon for formannskapet, og vi vil rette opp dette så raskt som mulig. Formannskapet ber derfor rådmann om å finne løsninger for de som har søkt, men ikke fått plass i høst. Dette bør primært løses gjennom de tildelte bevilgningsrammene, men finner rådmann det nødvendig åfremme egen bevilgningssak, så ber formannskapet om at dette blir lagt frem for formannskapet den 8. september og for kommunestyret den 9. september."