Sist uke skrev Hitra-Frøya at hovedveien Fv. 714 vil bli helt stengt over fire dager i november i forbindelse med reparasjon av brua over Lakselva ved Fillan. Dette skaper store utfordringer for laksenæringas transportbehov.

Plansjef Dag Robert Bjørshol i Hitra kommune sier denne planlagte stenginga sterkt synliggjør behovet for alternative ruter og veilenker til/fra øyregionen

- Til og med når det er en planlagt hendelse, skaper det en ulevelig situasjon. Tenk om vi får en stenging av tunnelene innover Snillfjorden eller en utglidning av veien? Da Gudvangtunnelen ble stengt etter brann, var veien stengt i måneder. Dette viser at vi er nødt til å få på plass et alternativ til tunnelen. Det gjelder både fergeforbindelse mellom Laksåvika og Tjeldbergodden (Hitra/Aure) og sjøverts transport ut av kysthavna på Jøsnøya, mener Bjørshol. Plansjefen viser til en lakseeksport som vokser år for år.

- Vi er en eksportregion som vokser for hvert år. Også nasjonaløkonomisk er det viktig at vi unngår forhold som kan legge kraftig begrensning på produksjonen. Stenger veien, må fabrikkene stenge produksjonen innen fem-seks timer, har jeg hørt. Klarer vi ikke å opprette alternative veier, sitter vi igjen med null og niks, sier Bjørshol, som sier han stadig diskuterer dette med mer sentrale myndigheter.