Ni måneder etter salget står Anders fortsatt som eier