Edmund Broholm fra Dolmøya er kontrollingeniør i Statens Vegvesen. Han har gjennom yrkeskarrieren vært med på å bygge en rekke bruer rundt om i landet. Nå er det Dolmsundbrua som reiser seg praktisk talt på Broholms hjemmebane.

Under arbeidet dokumenterer han også framdriften med kamera, og her har lokalavisa fått låne noen av hans bilder.

Dolmsundbrua blir 462 meter lang. Selve hovedspennet over Dolmsundet blir 190 meter langt. Seilingshøyden under brua blir 32 meter.