Lang og intens debatt om plan for selvmordsforebygging. – Jeg kjenner på panikk