Jordskredfaren øker. Frykter nye hendelser som denne

foto