Jordskredfaren øker. Frykter nye hendelser som denne

Dette raset sperret veien ved Sunde våren 2017. Foto: Lars Otto Eide