Jobber aktivt med å få lakseruta i gang igjen. - Ønsker å høste frukter av de 14 månedene de seilte