Hvis ikke det gis stoppordre på mandag kan det sprenges på tirsdag