Sør-Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid med Bedriftsidretten og kommunene utarbeidet et turtilbud med fire turmål i hver kommune. Målet er å få flere ut på tur, og å bli kjent i eget fylke. Dette med bakgrunn i myndighetenes anbefaling om daglig fysisk aktivitet for hele befolkningen.I Kommunekampen er den tradisjonelle trimkassen erstattet med en kode som deltakerne sender på SMS eller. registrerer på web-løsningen i ettertid.Kommunekampen 2010 varer fra 15 mai - 15 november. Det blir premiering for flest turmål, flest besøk og sprekeste kommune. I tillegg vil det bli uttrekkspremier blant de med minst 6 turer. Så langt ligger Snillfjord best an med hele 623 poeng. Nede på 8.plass ligger Frøya med 61 poeng, mens Hitra inntar 13.plass med sine 20 poeng. På Frøya har Gerd Reppe med 36 besøk, Rigmor T. Måsøval med 23 og Annie Sørdal med 22 de fleste turbesøkene så lang. De sprekeste på Hitra er hittil Anne Rønning (27 turer) Unni Morvik (24) og Ann-Christin Tøften (23.)Dette er de lokale trimpostene som er med i Kommunekampen:

FRØYA:

Svalbalen ved Kjerrvågsundet Ørnberget Trimhytta på Nesset Trimkassen på Store-Aursøy

HITRATurstien på Ulvøya Brannan (Hestvika),Torvhatten (Fillan) Margrethes MindeMer info finner du på kommunekampen.no Her finnes informasjon og kart for hvert turmål, konkurranseregler, resultater og bilder.