Går hardt ut mot ukultur: – Foreldre har et stort ansvar