Tok initiativ til minnebauta for «Gulltransporten»