Test av nødvarsel på mobiltelefon onsdag 14. juni kl. 12

Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil. Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet Viktig melding – søk informasjon, det skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding.

-        Testen gjøres både for å sjekke at systemet fungerer som det skal, og for å gjøre befolkningen kjent med hvordan Nødvarsel oppleves, sier stabssjef Geir Arne Sjøhagen i Trøndelag politidistrikt.

Når varslet sendes ut vil mobiltelefonene spille av en høy sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder og vibrere. Dette skal skje selv om telefonen er stilt inn på lydløs eller dempet lyd, ettersom Nødvarsel overstyrer telefonens innstillinger.

Husk å oppdatere telefonen din, slik at du har den nyeste programvaren. Har du en eldre telefon eller en eldre versjon av programvaren /operativsystemet kan det hende du ikke får varsel. Du kan sjekke på nødvarsel.no om din telefon er kompatibel.

-        Teksten som kommer på mobiltelefonen beskriver at dette er en test, og at du ikke trenger å gjøre noe. Informer gjerne personer i familien som kanskje ikke har fått med seg at det kommer en test – det kan være barn, eldre eller andre, oppfordrer stabssjef Geir Arne Sjøhagen.

Dersom man ikke ønsker å motta dette varselet, må telefonen slås helt av eller settes i flymodus fra litt før klokken 11.55 frem til klokken 12.10.

Nødvarsel innføres for å øke sikkerheten for innbyggerne, når det er fare for liv og helse for hele eller deler av befolkningen.

Fakta

Dette skjer når Nødvarsel testes 14. juni 2023:

•       Testen utløses mellom kl. 11.55 og 12.10

•       Alle kompatible mobiltelefoner som er koblet på 4/5G-mobilnettene vil i dette tidsrommet kunne få test av Nødvarsel.

•       Mobiltelefoner som mottar testen vil vibrere og spille av en høy sireneaktig lyd i ca.

10 sekunder.

•       En tekst som forklarer at dette er en test av Nødvarsel vil dukke opp på skjermen.

•       Dersom man ikke ønsker å motta varselet må telefonen settes i flymodus eller være slått av.

•       Fikk du ikke varsel? Sjekk nodvarsel.no for å se om din telefon kan motta eller trenger oppdatering.

Mer informasjon om Nødvarsel finner du på www.nodvarsel.no