Markant nedgang i antall oppdrag. RS Fillan er likevel blant landets mest hektiske stasjoner