– Det kan virke som barnehagetilbudet kan ha et forbedringspotensial