Må under bakken eller opp i luften for å fjerne trafikkfelle ved oppvekstsenter

foto