- Utbyggingen av Maria-feltet betyr arbeid for mange leverandørbedrifter med ledig kapasitet. Dette prosjektet innebærer investeringer for over 15 milliarder kroner. Derfor er det svært gledelig at denne utbyggingen starter nå, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Maria-feltet ligger om lag 230 kilometer fra land og 25 kilometer øst for Kristin-feltet. Den valgte utbyggingsløsningen for feltet er et produksjonsanlegg på havbunnen tilknyttet flere vertsplattformer i Norskehavet. Utbyggingsløsningen utnytter ledig kapasitet i eksisterende infrastruktur på Haltenbanken, noe som ifølge Olje- og energidepartementet gir en rimelig utbygging av feltet.

- Maria-utbyggingen er et viktig skritt framover for petroleumsvirksomheten i Norskehavet og vil bidra til å opprettholde aktiviteten på Haltenbanken. Den vil også bidra til å øke oppdragsmengden i leverandørindustrien, og dermed arbeidsplasser på fastlandet. I tillegg vil utbyggingen bidra til å finansiere velferdssamfunnet, sier Lien.

Utvinnbare reserver for Maria-feltet er anslått til 23,3 mill Sm3 oe. (standard kubikkmeter oljeekvivalenter) olje, 1,9 mill. Sm3 oe. gass og 3,0 mill Sm3 oe. NGL (Natural Gas Liquids).

- Feltet vil skape store verdier for fellesskapet, skriver departementet i en pressemelding.

De forventede investeringene knyttet til utbyggingen er 15,3 milliarder kroner. Viktige kontrakter er allerede tildelt Aibel i Haugesund, FMC Kongsberg Subsea, Subsea 7 (herunder fra deres anlegg på Vigra) og Reinertsen (Trondheim). Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen er Wintershall (operatør, 50 prosent.), Petoro (30 prosent) og Centrica (20 prosent).