Mangeårig sokneprest på Hitra på 1990-tallet, Kjell Ivar Berger, ble søndag innsatt som prost i Drammen prosti.

Det skjedde under en gudstjeneste i Bragnernes kirke i Drammen med biskop Per Arne Dahl, en gruppe fra Bragernes kantori, ansatte i Bragernes menighet og prostiet.

Kjell Ivar Berger, som forøvrig er pappa til artisten Margaret Berger, var en populær prest i årene han virket på Hitra. Deretter fikk han jobb i Trondheim, før ferden gikk sørover til Buskerud. Kjell Ivar Berger kommer fra jobben som sokneprest i Mjøndalen kirke og har virket som prost i Drammen fra 1. september.

I et intervju med Dagsavisen Fremtiden forteller Berger om hvorfor han søkte på prostestillingen i Drammen:

– Jeg har vært prost tidligere og synes arbeidsoppgavene som ligger til prostestillingen er spennende og utfordrende. Som for eksempel å fronte kirken innenfor en del viktige spørsmål. Dessuten bor jeg i Drammen og ser utover byen hver dag. Jeg har bodd her i fire og et halvt år.

- Jeg vil bli operasanger, sa prest Kjell Ivar Berger i et sommerlig intervju med lokalavisa for rundt 20 år tilbake.

Berger sier hans viktigste oppgaver blir å skape gode arbeidsforhold for prestene og de kirkelige ansatte i byen, være et bindeledd mellom menighetene og biskopen og å fronte kirken i etiske og politiske saker.

- Jeg ser fram bidra til å utvikle kirken i møte med det moderne samfunnet, fortsette med religionsdialog, og å bygge videre på det flotte arbeidet som er gjort før, sier han i intervjuet.