Frøya Arbeiderpartiet hadde i utgangspunket ei valgliste med annenhver mann og kvinne. Mange av velgerne har gitt kvinnene på lista ett ekstra kryss, noe som gjør at syv av partiets tolv representanter er kvinner. Blant de øvrige partiene ser det helt annerledes ut. Venstres Ingrid Skjærstein Johansen blir eneste kvinne fra opposisjonen. Totalt har det nye kommunestyret en mannsdominans på 65 prosent.

Dette betyr også at når formannskapet skal velges, så blir det Ap som må sørge for kvinnerepresentasjonen der. Dette hvis ikke Venstre ofrer sin ordførerkandidat Arvid Hammernes og gir plassen til Skjærstein Johansen.

Aleksander Søreng (Frp) forteller at den borgerlige gruppa skal møtes førstkommende søndag for å diskutere listesamarbeid til formannskap og øvrige utvalg. Der er også Senterpartiet invitert med. Sp, med Knut Arne Strømøy som eneste representant, ønsket å stå fritt i forkant av valget.

Søreng antyder at partiene kan komme til å stille to lister for å unngå kravet om kvinneandel, slik at både Frp, Høyre og Venstre får inn sine toppkandidater. Venstres Arvid Hammernes ønsker ikke å kommentere denne situasjonen, da partiet ikke har diskutert saken.

Leder i Frøya Ap, Pål Terje Bekken, forteller at partiet har gått ut til SV med tilbud om samarbeid. Ap har rent flertall, og kunne ha fordelt plassene i formannskapet og hovedutvalgene til seg selv.

- Men vi ønsker et samarbeid med SV, og vi har gitt et ganske raust tilbud.

- Er det så raust at dere tilbyr SVs eneste representant plass i formannskapet?

- Det vil jeg ikke si noe om nå. Vi har styremøte igjen i kveld, og etter det vil vi kanskje si noe mer, sier Pål Bekken.

​Ut fra situasjonen per nå, vil Frøyas nye formannskap sannsynligvis bestå av Berit Flåmo (Ap), Kristin Reppe Storø (Ap), Pål Terje Bekken (Ap), Heidi Hallaren (Ap) /eventuelt Ola Vie (SV), Aleksander Søreng (Frp), Martin Nilsen (H) og Arvid Hammernes (V)