Det var i fjor den unge frøyværingen kjørte bil til tross for at han var påvirket av alkohol. Turen endte med utforkjøring.

Blodprøven viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,11 promille. Mannen hadde heller ikke gyldig førerkort.

Siktede avga en uforbeholden tilståelse i tingretten.

Redusert bot

Påtalemyndigheten foreslo å sette straffen til fengsel i 15 dager samt en bot på 35.000 kroner.

Retten kom fram til  at straffen skal settes i samsvar med forslaget fra politiet. Men siktedes inntektssituasjon har endret seg siden han ble avhørt, og boten ble derfor fastsatt til 20.000 kroner.

Retten har ved fastsettelse av dommen lagt vekt på at siktedes kjøring innebar en uakseptabel risiko for andre trafikanter, herunder passasjerer som han hadde med seg i bilen underkjøringen.

Fengsel

Dommen ble fastsatt til 15 dagers fengsel samt en bot på 20.000 kroner.

Videre får han en sperrefrist for utstedelse av førerkort i to år regnet fra den aktelle datoen da kjøringen fant sted,

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.