Kommunestyrene i Frøya, Hitra og Snillfjord har bestemt at de skal forhandle om å lage en eventuell felles kommune. De tre kommunene har satt ned sine forhandlingsutvalg, og første møte blir nå på torsdag. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener det er positivt at øyregionen setter seg i førersetet i denne saken. Alf-Petter Tenfjord, som er Fylkesmannen i Sør-Trøndelags prosjektleder for kommunereformen, mener flere forhold og undersøkelser taler for at en sterk øyregion-kommune i Trøndelag er en god løsning.

På samfunnsutviklingsområdet vil en felles kommune enklere kunne samles rundt felles målsettinger og utfordringer for regionen, og de kan framstå med større tyngde i Trøndelag og mot storting/regjering, uttaler Tenfjord i et skriv sendt lokalavisa Hitra-Frøya.

- Fordelaktig

- Fylkesmannen ser at Telemarksforskning anbefaler videre samtaler om en ny kommune bestående av Frøya, Hitra og Snillfjord kommuner. I Snillfjord er det Hemnskjel/Sunde-området som det evt kan være naturlig blir med inn i en øyregion-kommune. Kunnskapsgrunnlaget viser at en sammenslåing av disse kommunene vil kunne være fordelaktig, bl.a. med bakgrunn i mye etablert samarbeid, samt et felles bo- og arbeidsmarked. For eksempel vil det innenfor lovpålagte områder helse, omsorg og oppvekst, kunne være lettere å rekruttere nye medarbeidere og få større fagmiljø. En av de store samfunnsutfordringene framover vil være eldrebølgen, der mange kommuner vil få en dobling av antall eldre som vil ha behov for omsorgstjenester, sier Tenfjord.

Stortinget har satt frist til senest 1. juli for kommunene til å konkludere med om de ønsker sammenslåing med nabokommunene.

- Kunnskapsgrunnlaget er nå på plass (bl.a. rapporter fra Telemarksforskning), og fram mot påske er kommunene i Sør-Trøndelag i samtaler/forhandlinger med naboene for å finne grunnlag for større og sterkere kommuner i sin region. Det blir da viktig for politikerne å være konkrete på hva nye kommuner kan være. Dette for at innbyggerne skal kunne gi sine innspill på om nye kommuner er et bedre alternativ for de neste ti-årene enn å fortsette som egen kommune.

- Felles identitet

Fylkesmannen gjennomførte en innbyggerundersøkelse i hele Trøndelag desember/januar, også omtalt i lokalavisa Hitra-Frøya sist uke. Punktene som Fylkesmannen selv framhever fra undersøkelsen, er at 81 % av innbyggerne i Snillfjord er positive til kommunesammenslåing, mens tilsvarende tall for Frøya og Hitra er henholdsvis 42 % og 61 %.

- Samtidig viser undersøkelsen klart at det finnes en felles identitet knyttet til øyregionen som det kan bygges videre på. Spør vi hva innbyggerne tenker dersom nabokommunen tar initiativ til sammenslåing, er 83% % i Snillfjord positive, 60 % på Frøya og 76 % på Hitra. Dersom innbyggerne skal si hvem det er aktuelt å slå seg sammen med, peker 84 % av frøyværingene på Hitra, 83 % av hitterværingene på Frøya (og 59 % på Snillfjord). I Snillfjord dras innbyggerne i tre retninger, men 39 % peker på Hitra, oppsummerer Tenfjord.

Fylkesmannens prosjektleder gjentar at kunnskapsgrunnlaget viser at Frøya, Hitra og deler Snillfjord står overfor mange felles muligheter og utfordringer for framtida.

- Øyregionen er og vil fortsatt kunne være et vekstområde i et nytt Trøndelag. Fylkesmannen er positiv til at politikerne i Hitra, Frøya og Snillfjord nå har gått inn i forhandlinger. Sammen må de se om de kan bli enige om felles politiske prioriteringer for framtida, som kan gjøre det aktuelt med sammenslåing og som viser tydelig hva kommunene kan oppnå med det. Innbyggerne må bli involvert for å gi sine synspunkter, sier Tenfjord og ønsker lykke til med arbeidet.