Skal kartlegge all skogen for å finne hvor mye sitkagran det er