For tredje gang på omlag seks år er bygget, som tidligere var Hitra sykehjem og deretter Hitra fjordhotell, lagt ut for salg. I en annonse i dagens utgave av Hitra-Frøya (papir og eAvis) annonserer eiendomsselskapet Lykstad og Owren Eiendom AS eiendommen for salg eller utleie.

Lykstad og Owren Eiendom AS kjøpte i fjor eiendommen, der selskapet Norsk Mottaksdrift AS har drevet asylmottak. Men etter at staten tidlig i høst varslet mindre behov for mottaksplasser, avvikles også driften ved Hitra statlige mottak innen første desember. Eiendomsselskapet antyder utleie til sesongarbeidere, anleggsdrift, laksenæring eller turisme som mulig potensiale.

Eierskifter

Lykstad og Owren Eiendom AS kjøpte eiendommen av Anders og Wenche Hoff, som noen år tidligere hadde kjøpt eiendommen av Hitra kommune for å drive hotell.

- Det stemmer at vi har solgt fjordhotellet. Vi er glade for å være ferdig med den epoken, sa Anders Hoff til lokalavisa i fjor, som også tidligere hadde forsøkte å selge eiendommen ved et par anledninger. Norsk mottaksdrift AS hadde også leid hotellet for drift av asylmottak en periode fra 2013 til 2014.

- Det er Lykstad og Owren eiendom As som har kjøpt fjordhotellet, som er helt uavhengig av asylmottaket, sa Per Erik Lykstad, daglig leder ved Norsk Mottaksdrift As, til Hitra-Frøya i oktober i fjor.

Per Erik Lykstad eier 50 prosent av både Norsk mottaksdrift As og Lykstad og Owren eiendom As. Lykstad fortalte at eiendomsfirmaet har flere eiendommer som leies ut til asylmottak,  men også andre typer leievirksomhet, blant annet til studenter.

- Vi tenker å bruke det til asylmottak. Men vi tenker selvsagt også på hva vi kan gjøre med hotellet etter at asylmottaket blir lagt ned en gang, sa Lykstad.

Tilbød 2.800 kvadratmeter til kommunen

Eierne av det tidligere fjordhotellet og senest asylmottaket, la eiendommen ut for salg også sommeren 2014. Eiendommen ble da beskrevet som sjeldent beliggende i sjøkanten i Fillan.

Etter at asylmottaket ble lagt ned den sommeren, tilbød eierne den ca. 2800 kvadratmeter bygningsmassen og nesten seks mål store tomta for salg tilbake til Hitra kommune, som takket nei.

Alle har fått oppholdstillatelse

Det var sist uke åtte beboere igjen på mottaket på Hitra. Alle åtte har fått oppholdstillatelse i Norge og bosettingskommune, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI). Det betyr at så fremt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og de aktuelle kommunene er klare til å ta imot dem innen mottaket legges ned 30.11, får de reise direkte til sitt nye, permanente bosted. Det opplyste regiondirektør Rune Vordahl i UDI til lokalavisa i forrige uke.

- Hvis ikke blir de flyttet til et annet asylmottak i Midt Norge for en kort periode, sier Vordahl.

Bygget ble opprinnelig reist for å brukes som sykehjem og sto innflyttingsklart i 1960.

Hitra helsehus 1962: Det største prosjektet for NKS-foreningene på Hitra er samarbeidet for å bygge en sykestue på Hitra. I 1930 sendte Fillan NKS ut en forespørsel til de andre foreningene om det var interessant med et slikt samarbeid. Alle foreningene sluttet derfor opp om dette, og pengeinnsamlingen begynte. Krigen forsinket prosessen, men i 1960 stod Hitra Helsehus ferdig i Gammel-Fillan.