Prøvene som ble sendt til undersøkelse etter brannen ved Hjorten pizzeria er ferdig analysert.

- Rapporten fra undersøkelsen viser at det ikke er funnet noe som kan tilbakeføres til en mulig brannårsak, sier Inge Dahlø ved Hitra lensmannskontor.

Det gjenstår enda noen undersøkelser før etterforskningen er helt ferdig.

- Vi venter på en oppfølging fra el-tilsynet før vi kan si oss helt ferdig med saken, så den er derfor ikke påtalemessig avgjort ennå, sier Dahlø.