Den utenlandske mannen våknet opp en morgen med noe «hangover». I nitiden kjørte han til en kollega. Under kjøreturen fikk han plutselig øye på en hund i vegen. Vegen var smal på dette stedet og siktede hadde to muligheter; enten å kjøre på hunden eller kjøre ut av vegen. Han valgte å kjøre ut, svingte til venstre og traff bergveggen.

Siktede antar at han holdt en hastighet på 55-60 km/t da han fikk øye på hunden, men greide å bremse ned og antar at hastigheten var ca 35 km/t da han traff bergveggen. Bilen fikk store materielle skader.

Mannen forlot deretter bilen ved ulykkesstedet og dro til fots hjem til sin kollega. Kollegaen kjørte deretter siktede hjem til hans bopel. Her drakk tiltalte en halv liter brennevin og gikk deretter og la seg.

Analysene av blodprøver tatt av siktede ca to timer etter ulykken viser at siktede på dette tidspunkt hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,01 promille.

Det fremgår av vegtrafikkloven at promillekjøring med mer enn 1,5 promille som hovedregel skal straffes med ubetinget fengsel og bot.

Retten legger til grunn at en promillekjøring/etterfølgende alkoholnytelse og farefull kjøring normalt ville ført til en straff av fengsel i 30-35 dager.

Dommen ble fastsatt til fengsel i 27  dager samt en bot på 15.000 kroner.

Samtidig ble han fradømt retten til å føre motorvogn for en periode på  to år. Ønsker han nytt førerkort etter dette, kan dette kun skje ved avleggelse av full ny førerprøve.