Som leder i Frøya Arbeiderparti har Frode Reppe i media og sosiale medier  beskyldt forkninngssjef i Nina, Kjetil Hindar,  for å ha trikset med tallene fra telling av oppdrettslaks i 2010, i valdet Sautso i Altaelva i Finnmark.

NINA har svart på kritikken med å kalle inn til et møte med Frøya Arbeiderparti og Sør-Trøndelag Arbeiderparti for å forklare seg. Men Reppe har tidligere sagt at han ikke vil møte Nina før de har gitt en offisiell forklaring på hvorfor forskningssjef Kjetil Hindar på et tidlig tidspunkt gikk ut  i media og sa at de hadde funnet 35 prosent oppdrettslaks i elva, mens den ferdige rapporten viste at det var 3 prosent i hele elva, og 13,2 prosent i Sautso.

- Nå blir det møte med Nina. De har ikke beklaget seg, men det som er nytt er at saken er bragt opp på et nytt politisk nivå, ved at fylkesordfører Tore O. Sandvik skal være med på møtet. Da har vi oppnådd mye, ved at Sandvik har tatt tak i de feilene jeg har påpekt og vil vite sannheten. Det vil han få vite på torsdag, og han har makt til å gjøre noe med det, sier Reppe.

Reppe mener Nina må komme med gode svar i møtet.

- De bør komme med en god forklaring og de bør ha rett. Hvis ikke sier det litt om alvorligheten i denne saken, for de har beskyldt oppdrettsnæringen for å være miljøkriminelle i mange år, sier Reppe.

Forskningsjef Kjetil Hindar ønsker ikke å kommentere møtet.

- Vi har skrevet at vi ville avslutte mediediskusjonen, og ba derfor om et møte med Frøya Arbeiderparti. Det er vårt hovedanliggende. Hva vi vil si etter møtet må vi bli enige med arbeiderpartiet om, sier Hindar.

I brevet der Nina ber om et møte med Frøya Arbeiderparti, skriver administrerende direktør i Nina, Norunn Sæther Myklebust, og forskningssjef Kjetil Hindar dette:

“For oss i Nina er det avgjørende at arbeidet vårt har høg vitenskapelig kvalitet og integritet. Det må være tillit til Ninas tallmateriale, hvordan tallene er framkommet og hvordan de brukes. Nina ser det ikke som hensiktsmessig å videreføre diskusjonen med leder i Frøya Arbeiderparti på kyst.no og i sosiale medier. Vi inviterer derfor Frøya Arbeiderparti og Sør-Trøndelag Arbeiderparti til et snarlig møte. Der vil vi gjennomgå tallene samt redegjøre for prinsipper og metoder både i selve prosjektene og for publisering/formidling.”

hitra-froya.no har ikke lykkes med å få en kommentar fra fylkesordfører Tore O. Sandvik