Resultatene for nasjonale prøver i engelsk er ble publisert i går. Formålet med prøvene er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter. Resultatene skal brukes av skoler og kommuner som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.

Elevenes prestasjoner presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 3 er høyest.

Prøvene viser at 5.klassingene på Hitra oppnådde en gjennomsnittlig karakter på 1,9, mens Frøya-elevene fikk karakteren 1,8 i engelsk. Landsgjennomsnittet for denne aldersgruppen er 2,0, noe som viser at øyværingene ligger nært gjennomsnittet.

De siste foregående årene har 5.klassingene på Hitra hatt et snitt i engelsk på 1,8 - 1,7 - 1,9. På Frøya er tallrekka 1,8 - 1,7 - 1,8.

8.klasse

Også engelsk-resulatene for 8.klassetrinn er nå gjort kjent. Frøya endte her med 2,5 poeng (på en skala fra en til fem), som er  i underkant av landsgjennomsnittet på 3.0.

Resulatet for 8.klasse på Hitra er ennå ikke offentliggjort.

Forskjeller

For hele landet viser prøvene i engelsk viser at det skiller nesten 20 prosentpoeng mellom fylkene med flest og færrest elever på de laveste mestringsnivåene. Videre er det kun små forskjeller mellom jenter og gutter i resultatene for nasjonale prøver i engelsk.