Får disp til å bygge flytebrygge for allmenheten

foto