- Visste ikke at det fantes så mange tilbud for oss