Hitra og Frøya møtes for å legge slagplan før tunnelstenging

foto