Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Mange Hitra-bedrifter går i korona-dialog med kommunen