Hjemturen gikk ikke helt som planlagt. Det ble 16 timer, fordelt på mange dager, og mangt et pølsestopp