Det ble felt 35.100 hjort i Norge i løpet av jaktåret 2014/2015. Det er en nedgang på 1.100 dyr fra jaktåret før. Det er tredje jaktåret med nedgang i fellingstallet etter uavbrutt vekst siden jaktåret 1989/1990, viser en oversikt fra Landbruks- og matdepartementet.

Tross denne nedgangen skytes det fremdeles flere hjort enn elg.

Ikke siden begynnelsen av 1990-tallet er det blitt felt færre elg her til lands. I alt ble det felt 33 200 elg i løpet av jaktåret 2014/2015. Det er 1.800 færre enn foregående jaktår.

Til tross for at det nå blir felt flere hjort enn elg her i landet, er det fremdeles mange flere som jakter elg enn hjort. I 2013/2014 var det 61.300 personer som jaktet elg, og 44.200 som var ute etter hjort, skriver departementet.