- Kommuner som bytter ut bensinbilene sine med elbiler kutter store klimagassutslipp, men sparer også mye penger, sier Zeros Gabriel Wergeland Krog.

Onsdag møter elbilrådgiver Gabriel Wergeland Krog representanter for Frøya kommune gjennom prosjektet Grønn Bil. Formålet er å dele erfaringer som andre norske kommuner har gjort med bruk av elbil.

- Bilbruken til for eksempel hjemmetjenesten i en kommune preges som oftest av mange relativt korte bilturer. Den typen kjøring er helt ideell for elbiler, og derfor bruker flere og flere kommuner elbil i stedet for bensin- eller dieselbiler, sier Krog.

Bruk av elbil kutter CO2-utslipp i kommunen, men er også svært lønnsomt, mener Zero.

- De fleste kommuner sparer mye penger på å bruke elbil. Ett eksempel på dette er Oppegård kommune i Akershus, som har spart ca 800.000 kroner i året ved å skifte ut bensinbilparken sin til 35 elbiler, siden driftsutgiftene for elbiler er vesentlig lavere, sier Krog, som legger til at de kommunene han er i kontakt med jevnt over er svært fornøyde med elbilene.

- Vi jobber for at kommuner skal vekte miljøaspektet tungt i alle sine innkjøp, inkludert når kommunen kjøper inn biler. Bruk av elbiler er godt for kommuneøkonomien, kutter lokale utslipp, og godt for klimaet, sier Krog.