I 2014 var i snitt 116 arbeidstakere på Hitra og 103 arbeidstakere på Frøya borte fra jobben hver dag grunnet sykdom.

– Med økt fokus på mulighetene på arbeidsplassen mener vi flere kunne gått på jobb, sier Elin Reppe, leder for NAV Hitra Frøya.

Fra 1. mai vil veilederne ved NAV- kontorene kontakte arbeidsgivere til de som har vært sykmeldt i nærmere åtte uker for å snakke om mulighetene for tilrettelegging. På dette tidspunktet skal arbeidsgiver sammen med den sykmeldte ha vurdert delvis arbeid, eventuelt med tilrettelegging på arbeidsplassen.

Sykefravær koster

I alt utbetalte NAV 35,4 millioner kroner i sykepenger i Hitra kommune og 35,8 millioner i sykepenger i Frøya kommune. Sykefraværet koster både samfunnet, arbeidsgiver og sykmeldte.

– Når NAV nå retter en ekstra innsats mot sykefraværet ved åtte uker, er ikke målet å stanse sykepengene. Det handler heller ikke om å overprøve legenes vurdering. Men finner vi ikke dokumentert rett til sykepenger må NAV stanse sykepengene. Det vi ønsker er en tilrettelegging på arbeidsplass, med det utgangspunkt at arbeid skaper helse.

Behovet for sykmelding skal først og fremst vurderes opp mot den konkrete arbeidsoppgaven som vedkommende har, og skal graderes etter hvilke oppgaver som den enkelte fortsatt kan utføre.

– Du sykmeldes ikke fra en arbeidsplass, men fra å utføre alle eller noen av oppgavene du har, sier Elin Reppe.

Flere kombinerer sykmelding og jobb

Sør-Trøndelag er ett av fylkene i landet med høy bruk av gradert sykmelding, det vil si at sykmeldte kombinerer sykmelding og jobb. Men fortsatt viser statistikken at 73 prosent er fullt sykemeldt i fylket. – I 2014 hadde 25,8 % en gradert sykmelding i Hitra kommune og 25,4 % en gradert sykmelding i Frøya kommune.

- Vi ønsker at så mange som mulig har en gradert sykmelding. Sykefravær er en av hovedårsakene til at mange faller ut av arbeidslivet. Forskning viser at jo lengre fravær er, jo høyere er risikoen. Derfor er det avgjørende viktig å holde kontakten med jobben – også under sykdom. Forskning viser også at arbeid kan bidra til bedre helse, og at kontakt med arbeidsplassen under sykdom gjør retur til arbeidslivet lettere, sier Reppe

NAVs øker innsats for jobb

NAVs nye innsats handler om at sykmelder, arbeidsgiver og arbeidstaker selv, alltid skal vurdere muligheten for å delta helt eller delvis i arbeid, til tross for helsemessige utfordringer.

– NAV er gitt pådriveransvaret, og vi ser at det er på arbeidsplassen løsningen ligger. I dag har vi i NAV ofte mye informasjon om medisinske forhold, men lite om arbeidsforhold og tilretteleggingsmuligheter. Det vil vi nå gjøre noe med, sier Elin Reppe.