Utbyggingen av Trestakk-feltet i Norskehavet blir flere milliarder kroner billigere enn antatt. Dermed går Statoil likevel videre med prosjektet.

– Vi har utviklet billigere og smartere tekniske løsninger. Kombinert med at kostnadskurven i bransjen har snudd, har dette medført betydelige kostnadsreduksjoner for Trestakk, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Trestakk ble utsatt i fjor på grunn av manglende lønnsomhet. Men nå er investeringsanslaget redusert med 30 prosent, og investeringsbeslutning varslet i løpet av 2016.

– Vitamininnsprøytning

LO-leder Hans Christian Gabrielsen sier Trestakk viser at norsk sokkel kan bygges ut selv med dagens oljepris.

– Dette er godt levert, nå venter vi på investeringsbeslutningen, sier han.

Høyres energipolitiker Torhild Aarbergsbotten mener nyheten er en nødvendig vitamininnsprøytning for hele næringen.

– At Statoil har klart å kutte kostnader med flere milliarder, viser at norsk industri er omstillingsdyktig. Vi har store forventninger til at det nå blir flere nye arbeidsplasser og økt inntjening for leverandørindustrien i Midt-Norge, sier hun.

Lien gleder seg

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) sier det er gledelig at Statoil og partnerne nå har valgt utbyggingsløsning for Trestakk.

– Med en ramme på 9 milliarder kroner vil dette prosjektet få stor betydning også i Midt-Norge. Det vil gi sysselsetting og betydelige oppgaver for konkurransedyktige leverandører med ledig kapasitet, sier han.

Lien mener dette viser at det går an å øke effektiviteten og redusere utbyggingskostnadene på norsk sokkel.

– Det er nok et eksempel på at mindre funn kan bygges ut lønnsomt ved bruk av eksisterende felt. At en lykkes på dette området, er viktig for norsk sokkel framover, sier oljestatsråden.

Beslutningen om å gå videre med Trestakk er i tråd med markedets forventninger. Norges Banks pengepolitiske rapport fra desember i fjor legger til grunn at en utbygging av Trestakk vil komme i gang i løpet av 2016.

Trestakk skal etter planen bygges ut med fem havbunnsbrønner som knyttes til produksjonsskipet Åsgard A. Trestakks utvinnbare reserver er beregnet til om lag 50 millioner fat olje og 2 milliarder kubikkmeter gass, noe som tilsvarer 75 millioner fat oljeekvivalenter.

Feltet ligger 25 kilometer sørvest for Smørbukk Sør i Norskehavet.