Denne uken ble det kjent at kommunalsjef Kjell Roar Sæther går fra oppvekst og kultursjef, til stillingen som personalsjef i Hitra kommune.

Heidi Taraldsen, som er fremdeles er personalsjef inntil det blir ansatt ny kommunalsjef, skal i følge rådmann Laila Eide Hjertø gå over til en stilling i forvaltningskontoret.