Hevder at den planlagte kraftlinja i Trøndelag, er en skjult subsidiering på om lag 4 milliarder til vindkraftanleggene.

Naturvernsforbundet i Sør- og i Nord-Trøndelag har klaget inn til ESA (EFTAs overvåkningsorgan), at de seks planlagte vindkraftanleggene til Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power på Fosen, Snillfjord og Hitra får gratis tilkobling til Sentralnettet, ei tilkobling som andre kraftanlegg må betale selv.

- En skjult subsidiering

- Grunnlaget for klagen er at vi hevdar at den planlagde lina mellom Namsos, Storheia, Snillfjord og Trollheim i Trøndelag eigentleg er ei skjult subsidiering på om lag 4 milliardar til vindkraftanlegga, medan andre kraftselskap sjølve må betale tilknytinga til Sentralnettet. Ei slik ekstra subsidiering kan vera i strid med EUs generelle marknadsreglar om rettferdig konkurranse, det sier Mads Løkeland, nestleder i Sør Trøndelag Naturvernforbund, på vegne av begge forbundene. Naturvernforbundene viser i denne sammenheng blant annet til EUs ”Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020”1.

Ber om utsetting

I forbindelse med klagen til ESA, ber naturvernforbundene om at NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat), ber Statnett om å utsette vedtak om bygging av kraftlinje inntil ESA har kommet med en vurdering av saken.

- Det er vel også slik at situasjonen kan representere ein vesentleg økonomisk risko for utbyggings-selskapa dersom dei seinare, som følgje av vedtak i ESA, blir pålagde å refundere kostnadane for dei radielle kraftlinene Storheia – Namsos og Snillfjord – Trollheim, etter at vindkraftanlegga er bygget, avslutter Løkeland.