Regnskapene, nye styreverv, nyetableringene og konkursen

foto