Administrasjonen i Hitra kommune la denne uka fram for formannskapet en sak med forslag om å endre merkevareprofilen til Hitra. Hovedendringen går på nytt kommune-slagord til "Hitra - sans med oss" og med nye farger og skrifttyper.

- Det foreslås å gi merkevareprofilen et løft anno 2015. Dette for å gjøre merkevaren mer synlig, sterkere og mer inviterende. Dagens profilprogram har ikke hatt den effekt på synliggjøring av Hitra som sted, på innhold og oppmerksomhet. Dagens profil er tuftet på sansene smake, leve, høste og oppleve. Vi ønsker å forsterke disse og gjøre øyas eksistens mer tydelig i budskapsgivingen og på alle plattformer, skriver rådmannen i sin innstilling til politikerne.

Rådmannen foreslår blant annet å ta inn et omriss/symbol av Hitra-kartet med sjøgrønn farge som skal assisieres med klart vann og hav. Logo-forslaget er presentert på både hvit og svart bakgrunn.

- Dette gir et større blikkfang, uansett størrelse og de vil gi større oppmerksomhet, samt synlighet. Med dette vil også variantene av muligheter som ligger i forslaget for hovedlogoen å kunne brukes i alle typer medier, heter det i framlegget.

I tillegg til "sansene" som er kjent i tilknytning til dagens slagord "Hitra når du vil" (oppleve, smake, leve, høste) foreslås det å innføre en sans til, føle.

- Da har vi alle de fem sansene inne. Med dette ønsker man å forsterke og benytte de aktuelle sansene under de ulike temaene til å heve Hitras utrolige mangfold, heter det i saksfremlegges. Det foreslås også å innføre en profil-stripe på alle plassformer.

- Det oppfordres at enhver aktør med adresse på Hitra skal benytte seg av hovedlogoen.

Da formannskapet behandlet saken, ble det besluttet å utsette et vedtak om ny profil samt å nedsette et utvalg som skal arbeide videre med ideen. I dette utvalget foreslår formannskapet at disse skal sitte: Tom Skare (Frp), Hilde Jørgensen (SV), leder i Hitra næringsforening, representant fra ungdomsrådet og utviklings- og kommunikasjonssjef Jan Askildsen. Kommunestyret behandlet samme sak torsdag ettermiddag etter lokalavisas trykketid.