Allerede i mai kan det bli klart at Trøndersk Kystkompetanse og Blått kompetansesenter, som på hvert sitt vis jobber med næringsutvikling og kompetansebygging i øyregionen, slås sammen til ett selskap.

- Dette er prosesser som har gått en stund. Både fylkeskommunen og Siva har ønsket at det utvikles et felles selskap for næringsutvikling i øyregionen. Ved en fusjon kan man jobbe samlet, og kunne jobbe med større saker, sier Dag Willmann, styreleder i Trøndersk kystkompetanse.

Siva (Selskapet for industrivekst i Norge) er medeier i Trøndersk kystkompetanse, og Trøndelag fylkeskommune er medeier i Blått kompetansesenter AS.

Willmann forteller at det nå jobbes med et grunnlag for en fusjon, og at dette kan legges fram for generalforsamlingene i de to selskapene i løpet av mai.

Frøya og Hitra kommuner er de største enkelteierne i Trøndersk kystkompetanse AS , med cirka 17 prosent hver. Siva eier 12 prosent, og de øvrige aksjene er fordelt på cirka 20 lokale bedrifter.

Trøndersk kystkompetanse eier 25 prosent av aksjene i Blått kompetansesenter AS. Øvrige eiere er Gåsø næringsutvikling (25 %) og Trøndelag fylkeskommune (50 %).

Blått kompetansesenter, hvor begge de to selskapene har sin forretningsadresse.