Hva skal kjennetegne Øyrekka folkehøgskole og hva skal gjøre den unik? Og hva sier planene for folkehøgskolen så langt?

Tirsdag 13. september tidlig kveld inviterer styringsgruppa for Øyrekka Folkehøgskole til kreativ samling i Frøya kultur- og kompetansesenter der det både blir gitt informasjon og der prosjektet ønsker innspill til hvordan skoleplanene skal utformes og konkretiseres.

- Vi håper at mange møter opp og deler sine tanker og ideer rundt etablering av folkehøgskole. Myndighetene har innvilget veldig få søknader om etablering av folkehøgskoler de siste 10-årene. Derfor er det viktig at nettopp vår folkehøgskole kan tilby noe som er unikt og som gjenspeiler det miljøet vi er en del av; naturgitte forutsetninger, kystkultur mm, forteller rådmann Svanhild Mosebakken og prosjektleder Nils Jørgen Karlsen i invitasjonen.

- Det blir et åpent folkemøte der målet er å få så mange som mulig i dialog på hva skal kjennetegne Øyrekka folkehøgskole, hvilke samarbeidspartnere ser vi for oss, hvilken nytte vil næringslivet ha av en folkehøgskole, sa rådmann Mosebakken da hun orienterte kommuenstyret torsdag.

Prosjektledelsen vil i møtet gi informasjon om arbeidet så langt. Deretter blir det gruppearbeid om blant annet profil/kjennetegn, linjevalg (referansegruppa har utarbeidet et utkast), alternativer til lokalisering, samarbeidspartner.

- Vi håper på gode diskusjoner og kreative ideer, sier Mosebakken og Karlsen. De tror mange rundt i Frøyagrendene kan ha interesse for møtet og vil ha synpunkter på hva som kan gjøre vår folkehøgskole unik, både når gjelder innhold og lokalisering.

- Ungdommene er viktige - det er jo de som skal finne dette interessant. Vi håper mange unge ønsker å være med, sier de.