I forbindelse med planleggingen av nærmiljøanlegg i Dyet i Fillan, er Eldres råd bedt om å utnevne personer som kan representere rådet i dette arbeidet.

I siste møte ble Trond Ole Faxvaag og Ragnhild Reitan valgt til denne oppgaven.