- Et utviklingsorientert, framoverskuende og et sjeldent samfunnsengasjert menneske

foto