Hitra kommune kjøpte i 2011 en parsell av eiendommen som ligger inntil motorsportsenteret og travbanen i Neverlia, for å få slutt på en tvist mellom brukerne av motorsportsenteret, travbanen og grunneieren, angående tilgang til området og for å få fullført travbanen.

Da en part som mente seg odelsberettiget til eiendommen krevde odelsinnløsning, leverte kommunen søknad om odelsfrigjøring til fylkesmannen. Fylkesmannen avslo søknaden, og det ble berammet rettsak mellom partene i Fosen tingrett i slutten av oktober. Men etter forhandlinger ble rettsaken trukket og et forlik ble oppnådd, gjennom en avtale mellom partene.

Må ferdigstille travparken

- Veldig enkelt sagt sitter kommunen igjen med halvparten av eiendommen vi kjøpte. Vi har forhandlet frem en avtale der motparten forplikter seg til å gjøre avtale med Hitra Travlag om vederlagsfritt å opparbeide og ferdigstille Hitra travpark, med parkeringsplass for 100 biler innen oktober 2015. Vi er godt fornøyde med avtalen, forteller ordfører Ole Haugen.

Når vilkårene er oppfylt vil odelshaverne få kjøpe sin halvpart av eiendommen av Hitra kommune for 200.000 kroner.

- Gladsak for travmiljøet

Hitra Travlag ser frem til endelig å få en travbane.

- Dette er en gladsak for travmiljøet. Det er  utrolig mange som har hest på Hitra og Frøya, som nå får en treningsarena der de kan treffes og kjøre i lag, sier Arne Joar Sundet, styremedlem i travlaget.

Hitra Travlag har allerede gjort mye arbeid med banen, før fremdriften stoppet da konflikten med grunneieren startet.

- Det er gjort enormt mye fra travlaget sin side, både i dugnadsarbeid og økonomisk. Nå skal vi gjøre en avtale om at banen ferdigstilles frem til forsterkningslaget. Toppdekket som består av fin grus har vi allerede fått tilskudd til av travforbundet. Da får vi en rimelig topp ferdig bane. Nå slipper vi å kjøre til Orkanger for å drive med hurtigkjøring, og kan heller samles her for å ha det sosialt og få bedre trening. At flere hester kan samles har mye å si for ytelsen også. De har fighterinnstikt, og yter bedre når de løper side om side, sier Sundet.