Alle veier på Frøya har fått et navn, og alle hus har fått et nummer. Grendahuset Havgløtt, som ligger mellom Ervika og Dyrvik, ble tildelt adressen Nordfrøyveien 666. Akkurat det skapte litt humring i Dyrvik grendalag da de fikk brevet.

- Det har blitt kommentert en del, og vi har ledd av det, sier leder i husstyret for Havgløtt, Kjartan Ervik.

- Selv er jeg ikke overtroisk, og jeg vet ikke hvor opphengt folk er i dette tallet. Det er bare et tall, sier Kjartan Ervik med et smil.

Vil ikke bytte

For uinnvidde må det forklares at tallet 666 ofte omtales som "Dyrets tall", og blant annet er beskrevet i Johannes åpenbaring i Bibelen. "Dyret" det her er snakk om, er selve djevelen, og en del opplever tallet som belastende. Vi kan nevne at da bedehuset Fredly i Gjesdal kommune i Rogaland i vinter fikk nettopp nummer 666 vakte det oppsikt over hele landet. Menigheten på stedet kontaktet kommunen og fikk nummeret endret til 664.

Dyrvik grendalag bryr seg lite om tallkombinasjonen de har hengt opp på veggen.

- Vi har i alle fall ikke tenkt å bruke energi på å få byttet nummer, og nå har vi brukt fem hundre kroner på innkjøp av disse tre tallene, sier Kjartan Ervik.

Forventer kommentarer

Han tror det hadde skapt kraftigere reaksjoner om adressetildelingen hadde kommet mens saniteten ennå eide huset og sto for reglene der.

- Det er mulig sanitetsdamene snur seg i grava nå... De var mer konservative. Da de hadde huset likte de ikke at det var fester der. Vi drøftet nummeret vi fikk i husstyret og bestemte oss for å ta det til etterretning. Men vi skjønner at tallet 666 kan bety at vi kan få mange kommentarer, ler Kjartan Ervik.

Kjartan Ervik velger å ta nummertildelingen med et smil.