Først var det varslet oppstart 1. januar, så ble det sagt 1. mars. Nå annonserer Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune at det er klart at innkrevingen av bompenger på Fv. 714 Lakseveien starter 28. april.

Kongen i statsråd godkjente i slutten av juni i fjor finanisieringa av nye tunneler og videre utbedring av Lakseveien, og det nye Stortinget har formelt godkjent finansieringa av første byggetrinn til 680 millioner kroner.

Innkreving hele døgnet

Det er lagt opp til innkreving av bompenger i to automatiske bomstasjoner på fv. 714 i Snillfjord, en på Valslag og en ved Våvatnet.

- Det blir innkreving i begge retninger hele døgnet. Bomstasjonene er automatiske. Du skal kjøre rett gjennom uten å stoppe. Det er ingen myntmaskin eller manuell betaling, forteller veivesenet.

Her er takstene

Bomstasjon Valslag:

Lette kjøretøy kr. 67

Tunge kjøretøy kr. 335

Bomstasjon Våvatnet:

Lette kjøretøy 52 kroner

Tunge kjøretøy 260 kroner

Abonnenter med Auto PASS-brikke får rabatter på 30-50 prosent, avhengig av størrelse på innbetalt forskuddsbeløp. Ifølge veivesents oversikt må personbilister forhåndsbetale 2.000 kroner, 4.000 kroner eller 6.000 kroner for å oppnå henholdsvis 30, 40 og 50 prosent rabatt.

Samme nivå som Sandstad-bommen

De nye takstene tilsvarer samme bompengetakst som da det var innkreving på Rv. 714 i Hitratunnelen (2009-kroner justert til dagens pengeverdi), ifølge Samferdselsdepartementet.

- Takstnivået settes slik at lett bil i gjennomsnitt betaler om lag taksten på Rv 714 Hitratunnelen for en bil og en passasjer (105 kr i 2009-kr). Taksten for tung bil skal være 5 ganger taksten for lett bil, heter det stortingsvedtaket.