Det gikk vel fort da den unge hitterværingen var på biltur på fastlandet. I en lang oppoverstrtekning ble han liggende bak to biler med tilhengere som ikke greide å holde fartsgrensen.

Like etter toppen kom han til en rettsterkning der det var mulig å kjøre forbi. Siktede erkjente at farten ble noe for høy i det han skulle kjøre forbi begge bilene. Han bestrider heller ikke måleresulatet fra lasermålingen som viste 132 km/t i en 80-sone.

Mannen, som tidligere ikke er straffedømt, avga i retten full tilståelse.

Betinget - ubetinget

Grensen mellom betinget og ubetinget fengsel går på 130 km/t på vegtrekninger der fartsgrensen er 80 km/t. Det fremgår imidlertid av rettspraksis at det i stedet for ubetinget fengsel kan anvendes samfunnsstraff ved hastigheter mellom 130 km/t og opp til 135 km/t.

Ut over selve hastighetsoverskridelsen, foreligger det ingen skjerpende omstendigheter i denne saken. Retten anså på denne bakgrunn samfunnsstraff som en hensiktsmessig og riktig reaksjon.

Dom

Dommen ble derfor fastsatt til 36 timers samfunnstraff. I tillegg blir han uten førerkort i åtte måneder, og må ta ny delvis førerprøve før han kan sette seg bak rattet igjen.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.