For å holde på ansatte, og for å øke rekrutteringen av nye ansatte til Frøya kommune, vedtok politikerne å sette i gang den såkalte Frøyapakken. Rekrutteringstiltaket innebærer blant annet at alle nyansatte med minimum tre års høyskoleutdanning, og alle ansatte som i ettertid tar samme utdanning kan søke om å få ettergitt ti prosent av studielånet, eller maksimum 25.000 kroner.

I den første søknadsrunden søkte ti ansatte om ettergivelse av studielånet, hvorav fem oppfylte kriteriene.

- Vi betaler nå ut totalt 85.000 kroner til flere ansatte, som i disse dager vil få et hyggelig brev i posten, sier assisterende rådmann Beathe Sandvik Meland.

- Lønnsøkning betyr mest

- Har ettergivelse av studielån ført til økt rekruttering til Frøya kommune?

- Vi merker en generell økning i søknader på stillingene våre. Slik er det på Hitra også. Om det skyldes Frøyapakken eller andre ting  vet vi ikke ennå. Til høsten vil vi gjøre en evaluering blant de ansatte for å se hva som er viktigst for rekrutteringen. Men jeg tror det som gjør Frøyapakken mest attraktiv for nyutdannende folk er lønnsøkningen alle får, ved at det automatisk gis åtte års ansiennitet for alle utdanningeer, og ti års ansiennitet for sykepleiere, mener Meland.