Atb har hatt kontroll på ferjene til Fosennamsos sjø, og konkluderer med at rederiets ferjeflåte ikke har den kapasiteten og kvaliteten som er lovet i anbudet.

Som lokalavisa har fortalt tidligere, har Fosennamsos latt være å bygge ut «Frøyaferja», men i stedet fått en konsulent til å tegne inn 15 personbilenheter (pbe) på dekket. I avtalen med Atb skal ferja som de kjører i øyrekka ta minst 15 pbe.

Atb konkluderer etter inspeksjonen at ferja ikke kan ta så mange biler som Fosennamsos sjø lover.

- Vi har gjort en oppmåling. Ferja innfrir ikke de formelle kravene til å få plass  til 15 personbilenheter, sier plan- og driftssjef Harald Storrønning i Atb.

Ser på manglene som alvorlige

Atb har også funnet avvik og mangler ved tre andre ferjer. Det fylkeskommunale samferdselsselskapet har ennå ikke konkludert med hvilke følger det som ble avdekket under kontrollene, vil få for Fosennamsos sjø og den kontrakten de har fått.

Fosennamsos har gitt et tilsvar på anmerkningene, og Atb skal bruke kommende uke på å ta stilling til hvordan de skal reagere overfor rederiet.

- AtB ønsker ikke å kommentere detaljer rundt dette, men ønsker å formidle at vi ser på manglene som alvorlige, og av hensyn til alvorligheten ønsker vi ikke å trekke forhastede konklusjoner, sier Harald Storrønning.

- Kan det bli at Fosennamsos må sette inn annen ferje i øyrekka?

- Det er et spørsmål som bør rettes til Fosennamsos sjø. Vårt krav er at kontrakten må innfris, svarer Storrønning.

Vet ikke når «Frovær» er klar

Nybåten «Frovær», som etter avtalen skulle settes inn i sambandet i øyrekka sammen med «Frøyaferja» fra og med 1. februar, er ennå ikke levert.

- Vi avventer også ny informasjon om når «Frovær» kan være i drift i øyrekka, sier Harald Storrønning, plan- og driftssjef i Atb.