Hitra kommunestyre vedtok å søke kommunaldepartementet om å være forsøkskommune med nedsatt stemmerettsalder til 16 år for kommunevalget 2015.

Det til tross for at kommunestyret utsatte saken i forrige møte, for å spørre Hitra ungdomsråd (HUR) om deres mening, og som sistnevnte nå mener politikerne ikke burde gjøre.

HUR mener ungdommen ikke er reflekterte nok

- HUR stiller seg i mot dette forsøket. HUR mener og at det er naturlig at stemmerettsalderen følger myndighetsalderen. HUR mener at ungdommen generelt ikke har nok kunnskap og ikke er reflektert nok til å avgi en stemme. Ja dette er bare en forsøksordning, men prinsipielt så mener HUR at myngdighetsalderen bør gjelde ved valg. 16-åringer er tross alt ikke myndige, og bør derfor ikke få bestemme over myndiger personer. Dersom de skulle stemt er det mange andre ting de burde fått lov til, som å kjøre bil, kjøpe alkohol, ta sol og lignende. Dessuten er foreldre ansvarlige for sine barn frem til de er fylt 18 år. Det er sikkert noen foreldre som ville benyttet seg av muligheten til å overbevise barna sine om at de må stemme det samme som mamma og pappa gjør, skriver HUR i sin begrunnelse.

Ørjan Strømmen(Ap), som foreslå  å utsette saken i siste kommunestyremøte for å høre HUR sin mening, sa før behandlingen av saken at det likevel er viktig å involvere ungdommene i politikken.

- Det betyr ikke at vi ikke skal ha et aktivt ungdomsdemokrati i kommunen, selv om vi skulle stemme nei til stemmerett for 16-åringer.

På bakgrunn av uttalelsen fra HUR foreslo ordfører Ole Haugen på vegne av Ap, PP, Krf og SV at kommunestyret skulle stemme nei til å søke om stemmerett for 16-åringer.

- Tøft svar fra HUR

Flertallet av kommunestyret mente derimot at kommunen søker om forsøksordningen.

- Jeg er selvfølgelig for stemmrett for 16-åringer og at vi skal søke om prøveordningen. Men samtidig synes jeg det var et tøft svar vi fikk fra HUR.  De har tydeligvis sterke meninger og svaret kan vi like eller ikke like, men jeg vil gi honnør til HUr for at de er såpass tydelige og klar i sine meninger.  Men personlig ønsker jeg at vi skal søke, mente Roy Angelvik(Frp).

- Ungdommen må gis ansvar

- Jeg er enig med Roy at det var en frisk uttalelse fra HUR, og jeg har respekt for den. Men jeg er fullstendig uenig.  Jeg tror de undervurderer seg selv kraftig. Man må gi ansvar til folk hvis man skal forvente at de tar det, og jeg er overbevist om at ungdommen tar det ansvaret bare de får sjansen. Nå kan vi prøve det og så får vi se hvordan det går, mente Dag Willmann(H).

- Jeg deler oppfatningen til de to før meg.  Jeg har stor tiltro til ungdommen vi har i dag, og jeg kjenner de fleste av 16 og 17- åringene personlig. Og likevel har jeg tiltro til dem.  Jeg er enig med Wilmann i at hvis de får tillit så er de tilliten verdig også, sa Audun Liland(V) blant annet.

- Dypt uenig med HUR

Eldbjørg Broholm(Ap) var både enig og uenig.

- Jeg er enig i det de foran har sagt, men jeg ender opp på et annet resultat. For jeg mener at våre ungdommer er reflekterte – de har kunnskap. Jeg er ikke enig i deler av uttalelsen fra HUR. Men vi har hørt dem, og det skal vi gjøre. Jeg er enig i deres konklusjon. Ikke ut fra deres begrunnelse, men ut fra at skal du først være med og stemme så må du i neste runde være med og ta ansvar for det du har vært med og bestemt. Men jeg er dypt uenig med HUR i at 16 og 17-åringer ikke er reflekterte og ikke har kunnskap.  Men jeg vil ikke være med på forsøksordningen, fordi jeg mener at undommer som skal være med på å stemme også skal ha mulighet til å sitte i denne salen og ta ansvar for de valgene de har gjort, sa Broholm.

- Jeg er ikke uenig i det siste innlegget, men ved å gi dem en forsøksmulighet så er det å legge føringer for at de nettopp skal få ta ansvar. Da må vi gi ungdommen den muligheten, mente Tom Skare(Frp).

- Fryktelig vanskelig

- Det er fantastisk mye flott ungdom med mange meninger. Og SV har programfestet stemmerett for 16-åringer, så jeg er egentlig forpliktet til å stemme for forsøksordningen. Men jeg er egentlig forpliktet til å ta hensyn til høringsuttalelsen fra HUR også, så det ble fryktelig vanskelig. Men jeg er enig i at ungdommen må få prøve, sa Olav Athammer(SV).

Ordfører Ole Haugen sa før avstemningen at han ikke ville bli med på forslaget som hans gruppe fremmet.

Kommunestyret stemte til slutt for å søke om nedsatt stemmerettsalder, med 12 mot 11 stemmer.